กติกาการแข่งขัน


- การแข่งขันแบบ Track Race โดยใช้กฎการแข่งขันแบบ Criterium ไม่มีการให้คะแนนต่อรอบ
- กำหนดให้จัดอันดับผู้ชนะเลิศ 5 อันดับจากการสปริ้นท์เข้าเส้นชัย
- นักกีฬาที่ถูกน็อครอบต้องออกจากการแข่งขัน และไม่ได้รับการจัดอันดับ
- กรณีนักกีฬาที่ถูกคัดออกแล้วแต่ยังไม่สามารถออกจากสนามได้ ต้องหลีกให้ทางรถนักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขันอยู่
- กรณีมีอุบัติเหตุในสนาม ธงเหลือจะถูกยกขึ้น การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
- ใช้ซิฟทรานสปอนเดอร์และระบบ Photo Finish ในการตัดสินผู้ชนะ
- การประกาศผลการแข่งขันจากกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด
- การประท้วงผลการตัดสินจะต้องทำการประท้วงต่อคณะกรรมการหลังจากจบรุ่นการแข่งขันนั้นๆ ภายในเวลา 20 นาที หลังจากการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกันจำนวน 2,000 บาท (*หากการประท้วงไม่เป็นผล จะไม่คืนเงินประกัน)
- นักกีฬาทุกคนต้องสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขันและขณะทำการซ้อมในสนาม
- ความเสียหายอันใดที่เกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
- ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขัน หลังจากที่ได้รับป้าย BIB และป้ายเบอร์แล้ว จะต้องมาเตรียมตัวในบริเวณปล่อยตัวก่อนเวลาการแข่งขันของรุ่นตัวเองก่อนการแข่งขันเป็นเวลา 30 นาที
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในบริเวณงาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ในกรณีที่ถึงเวลาแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่มารายงานตัว ถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการลงแข่ง
- ห้ามใช้แอร์โรว์บาร์ ในทุกรุ่นการแข่งขัน
- รถจักรยานเสือภูเขา มีโช้คหน้า ห้ามใช้ตะเกียบ
- ไม่อนุญาตให้ติดไฟส่องสัญญาณทั้งหน้า/หลัง
- ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี