สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เพศ ประเภทการแข่งขัน เสื้อ ทีม สถานะ
1 - ยุทธนา กัมพลกูล ไทย ชาย L - ยังไม่ชำระ
1

        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"

มหาวิทยาลัย (สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
เลขที่บัญชี : 821-412691-3
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)