สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เพศ ประเภทการแข่งขัน เสื้อ ทีม สถานะ
1 - ยุทธนา กัมพลกูล ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. L - ชำระเงินแล้ว
2 - SURASAK NUMMISRI Thailand ชาย K. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 20 กม. 2XL CMRU Team ชำระเงินแล้ว
3 - นพคุณ แสงกาบแก้ว ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. XL ไม่มี ยังไม่ชำระ
4 - วรพจน์ โพธาเจริญ Thailand ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. L - ชำระเงินแล้ว
5 - พิรุณ ฟองมณี ไทย ชาย L. ชาย - รุ่นุอายุ 50 - 59 ปี - ระยะทาง 20 กม. M เทศบาลนครเชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว
6 - Saree Maneechot ไทย ชาย D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม. M สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ชำระ
7 - วีรวิชญ์ ธำรงเกียรติพงษ์ ไทย ชาย C. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 30 กม. L veranedecor.com ชำระเงินแล้ว
8 - สนธยา หาญยศ ไทย ชาย D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม. 2S PEA_การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ชำระ
9 - ด.ต.พงษ์สวัสดิ์ กลิ่นหอม ไทย ชาย C. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 30 กม. M จักรยานแม่สะเรียง ยังไม่ชำระ
10 - คมสันต์ ใหม่พรหม ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. M Hydro Team ยังไม่ชำระ
11 - วัชรพงษ์ หนูชัย ไทย ชาย B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม. S - ยังไม่ชำระ
12 - อนุสรณ์ คำภีร์ ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. 2XL - ชำระเงินแล้ว
13 - ธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ Thailand ชาย K. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 20 กม. M K Cycling Club ชำระเงินแล้ว
14 - นฤภพ อาสนจินดา Thai ชาย B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม. M - ชำระเงินแล้ว
15 - สุทธิพงษ์ ไชยเรือน ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. M Hydro Taem ยังไม่ชำระ
16 - Kritsana Kaewjun ไทย ชาย Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40 กม. S saicycling ยังไม่ชำระ
17 - พุทธิพงษ์ ขาวสัก ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. 2XL รักปั่นลำพูน ยังไม่ชำระ
18 - นายดนุพล สีหมอก ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. L เจเจไบค์ลำพูน ยังไม่ชำระ
19 - จรัส ทองบุญ ไทย ชาย M. ชาย - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 25 กม. S แม่ฮ่องสอน​ ยังไม่ชำระ
20 - ณัฐ อิรนพไพบูลย์ ไทย ชาย B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม. L K cycling club ชำระเงินแล้ว
1 2 3 4 5

        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"

มหาวิทยาลัย (สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
เลขที่บัญชี : 821-412691-3
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)