สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขัน



No. BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เพศ ประเภทการแข่งขัน เสื้อ ทีม สถานะ
1 - ยุทธนา กัมพลกูล ไทย ชาย L - ยังไม่ชำระ
2 - SURASAK NUMMISRI Thailand ชาย 2XL CMRU Team ชำระเงินแล้ว
3 - นพคุณ แสงกาบแก้ว ไทย ชาย XL ไม่มี ยังไม่ชำระ
4 - วรพจน์ โพธาเจริญ Thailand ชาย L - รอตรวจสอบ
5 - พิรุณ ฟองมณี ไทย ชาย M เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังไม่ชำระ
6 - Saree Maneechot ไทย ชาย M สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ชำระ
7 - วีรวิชญ์ ธำรงเกียรติพงษ์ ไทย ชาย L veranedecor.com ยังไม่ชำระ
8 - เสรี มณีโชติ ไทย ชาย L สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ชำระ
9 - สนธยา หาญยศ ไทย ชาย 2S PEA_การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ชำระ
10 - ด.ต.พงษ์สวัสดิ์ กลิ่นหอม ไทย ชาย M จักรยานแม่สะเรียง ยังไม่ชำระ
11 - คมสันต์ ใหม่พรหม ไทย ชาย M Hydro Team ยังไม่ชำระ
12 - วัชรพงษ์ หนูชัย ไทย ชาย S - ยังไม่ชำระ
13 - อนุสรณ์ คำภีร์ ไทย ชาย 2XL - รอตรวจสอบ
14 - ธีรศักดิ์ รุ่งเจริญ Thailand ชาย M K Cycling Club ยังไม่ชำระ
15 - นฤภพ อาสนจินดา Thai ชาย M - ยังไม่ชำระ
16 - สุทธิพงษ์ ไชยเรือน ไทย ชาย M Hydro Taem ยังไม่ชำระ
17 - สุทธิพงษ์ ไชยเรือน ไทย ชาย M Hydro Taem ยังไม่ชำระ
1

        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"

มหาวิทยาลัย (สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
เลขที่บัญชี : 821-412691-3
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)