สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เพศ ประเภทการแข่งขัน เสื้อ ทีม สถานะ
41 - นาย ไชยพร แย้มเจริญ ไทย ชาย H. ชาย - น้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม. XL หางดงคลินิคไบค์ ยังไม่ชำระ
42 - ด.ช รัชชานนท์ วงค์อินทร์ ไทย ชาย F. ชาย - รุ่นเยาวชนไม่เกิน 15 ปี - ระยะทาง 15 กม. S หางดงคลินิคไบค์ ชำระเงินแล้ว
43 - นาย สรพงษ์ วงค์อินทร์ ไทย ชาย K. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 20 กม. S หางดงคลินิคไบค์ ชำระเงินแล้ว
44 - นาย ณัฐพล ผดุงเจริญ ไทย ชาย H. ชาย - น้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม. XL หางดงคลินิคไบค์ ชำระเงินแล้ว
45 - สุวืชญ์พงศ์ อาสนจินดา ไทย ชาย Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40 กม. M - ชำระเงินแล้ว
46 - ปัญญา อ่อนสีแดง ไทย ชาย M. ชาย - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 25 กม. L ชมรมวันอาทิตย์จักรยานเชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว
47 - Holly Richter USA หญิง E. หญิง - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 30 กม. 2S - ชำระเงินแล้ว
48 - วีรวิชญ์ อุตศิลปศักดิ์ ไทย ชาย Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40 กม. M TRIPLE - S ยังไม่ชำระ
49 - Anan Moofun ไทย ชาย B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม. XL CCT cmru cyclingteme ชำระเงินแล้ว
50 - Raksina Wongchaikun ไทย หญิง P. หญิง - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 20 กม. S - ยังไม่ชำระ
51 - นายโกศล เชาว์เลขา ทย ชาย G. ชาย - รุ่นุอายุ 60 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม. M จักนยานปาย ชำระเงินแล้ว
52 - พรเทพ โพธิ์สุวรรณ Thailand ชาย Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40 กม. M WTT ชำระเงินแล้ว
53 - Sean kilroy UK ชาย D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม. M - ชำระเงินแล้ว
54 - อัครเดช จันเทมา ไทย ชาย K. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 20 กม. S Red Line Cycling Team ชำระเงินแล้ว
55 - ณศตวรรษ จินะพรม ไทย ชาย Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40 กม. 2S 55Cyclingclub ชำระเงินแล้ว
56 - ยอดยิ่ง กันทะวงค์ ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. M เสือบ้านโฮ่ง ยังไม่ชำระ
57 - สุรศักดิ์ เสาร์แก้ว ไทย ชาย K. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 20 กม. L อิสระ ยังไม่ชำระ
58 - ปิยะพงษ์ มหานาม ไทย ชาย B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม. M Tsukemen55cyclingclub ชำระเงินแล้ว
59 - พนิชพงศ์ การนาดี ไทย ชาย B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม. S Tsukemen55cycling ชำระเงินแล้ว
60 - เสรี มณีโชติ ไทย ชาย L. ชาย - รุ่นุอายุ 50 - 59 ปี - ระยะทาง 20 กม. M สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ชำระ
1 2 3 4 5

        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"

มหาวิทยาลัย (สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
เลขที่บัญชี : 821-412691-3
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)