สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันNo. BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เพศ ประเภทการแข่งขัน เสื้อ ทีม สถานะ
21 - ภานุพันธ์ ไทยยันโต ไทย ชาย K. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 20 กม. M เอนกไบค์ ชำระเงินแล้ว
22 - นายสุวิล อุตสาคต ไทย ชาย D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม. 2XL อิสระ ชำระเงินแล้ว
23 - สรัญภร หมั่นดี ไทย หญิง E. หญิง - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 30 กม. S - ชำระเงินแล้ว
24 - ร.ต บุญชู มะกรูดอินทร์ ไทย ชาย D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม. L - ชำระเงินแล้ว
25 - มานะชัย แก้ววิเชียร ไทย ชาย L. ชาย - รุ่นุอายุ 50 - 59 ปี - ระยะทาง 20 กม. M Mtl.Bike Club ยังไม่ชำระ
26 - นายบญชม แสนทาโจ ไทยน ชาย D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม. M นักปั่นแม่อาย ยังไม่ชำระ
27 - โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ ไทย ชาย D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม. M ชมรมปั่นจักรยาน ยังไม่ชำระ
28 - ประดิษฐ โพธิกลาง ไทย ชาย B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม. M Tsukemen55cyclingclub ชำระเงินแล้ว
29 - Bontant Hugues French ชาย Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40 กม. L No ชำระเงินแล้ว
30 - ด.ต.แรม วังวล ไทย ชาย C. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 30 กม. M สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์เยอรมันออโต้ ยังไม่ชำระ
31 - อิสริยา ชั้นผั้น ไทย หญิง E. หญิง - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 30 กม. S - ชำระเงินแล้ว
32 - กีรติเทพ ทิยาว ไทย ชาย Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40 กม. L - ยังไม่ชำระ
33 - สุพจน์ เลิศรัตนวณิช ไทย ชาย G. ชาย - รุ่นุอายุ 60 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม. L อิสระ ชำระเงินแล้ว
34 - ดำรงค์ ขลิบเงิน ไทย ชาย G. ชาย - รุ่นุอายุ 60 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม. L ไม่มี ชำระเงินแล้ว
35 - นฤชา มาลีเดช ไทย ชาย C. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 30 กม. L - ยังไม่ชำระ
36 - วิชาญ ตรีอนันต์ ไทย ชาย L. ชาย - รุ่นุอายุ 50 - 59 ปี - ระยะทาง 20 กม. XL Tn.team ยังไม่ชำระ
37 - บุญนำ มรดกธีรภาพ ไทย ชาย J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม. L - ชำระเงินแล้ว
38 - ชลลดา วงค์จันตา ไทย หญิง E. หญิง - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 30 กม. 2S - ยังไม่ชำระ
39 - ด.ช นนทศักดิ์ รักษาศรี ไทย ชาย A. ชาย - รุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี - ระยะทาง 30 กม. S หางดงคลินิคไบค์ ชำระเงินแล้ว
40 - ด.ช ธนดล ไชยธิมา ไทย ชาย F. ชาย - รุ่นเยาวชนไม่เกิน 15 ปี - ระยะทาง 15 กม. S หางดงคลินิคไบค์ ชำระเงินแล้ว
1 2 3 4 5

        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"

มหาวิทยาลัย (สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
เลขที่บัญชี : 821-412691-3
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)