เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทางเรียบเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เวลาคงเหลือ
ประเภทระยะทางการแข่งขัน

ประเภทเสือหมอบ

450฿A. ชาย - รุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี - ระยะทาง 30 กม.
B. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 30 กม.
C. ชาย - รุ่นุอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 30 กม.
D. ชาย - รุ่นุอายุ 50 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 30 กม.

E. หญิง - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 30 กม.


สมัครออนไลน์

ประเภทเสือภูเขา

450฿


F. ชาย - รุ่นเยาวชนไม่เกิน 15 ปี - ระยะทาง 15 กม.
G. ชาย - รุ่นุอายุ 60 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม.
H. ชาย - น้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม.

I. ชาย - รุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี - ระยะทาง 20 กม.
J. ชาย - รุ่นอายุ 30 - 39 ปี - ระยะทาง 20 กม.
K. ชาย - รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - ระยะทาง 20 กม.
L. ชาย - รุ่นอายุ 50 - 59 ปี - ระยะทาง 20 กม.
M. ชาย - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 25 กม.

N. หญิง - รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป - ระยะทาง 15 กม.
O. หญิง - รุุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี - ระยะทาง 20 กม.
P. หญิง - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 20 กม.


สมัครออนไลน์

ประเภทเสือหมอบรุ่นชิงถ้วยพระราชทานฯ

450฿


Q. OPEN - รุ่นประชาชนทั่วไป - ระยะทาง 40.00 กม.


สมัครออนไลน์

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดผู้สมัคร ตามแบบฟอร์ม
 • และโดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัย (สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
  เลขที่บัญชี : 821-412691-3
  ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • 1. เวลา 06.00 น. - 07.00 น. ลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า
 • 2. เวลา 07.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
 • 3. กำหนดการ เนื่องจากแข่งขันเป็นรอบ (ไคทีเรี่ยม) การแข่งขันจึงแข่งให้จบทีละรุ่น
 • 4. ลำดับการแข่งขัน
 • - เสือภูเขา ประชาชนทั่วไปหญิง
 • - เสือหมอบ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
 • - เสือหมอบ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
 • - เสือหมอบ อายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย
 • - เสือหมอบ ประชาชนทั่วไป หญิง
 • - เสือภูเขา ประชาชนทั่วไป ชาย
 • - เสือหมอบ ประชาชนทั่วไป ชาย
 • - เสือหมอบ ประชาชนทั่วไป (OPEN)
 • (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)